Romeinen aan de Rijnmond

Team

Saskia Stevens (Universiteit Utrecht)
s.stevens@uu.nl

 

 


Saskia Stevens
is projectleider van Romeinen aan de Rijnmond. Zij is werkzaam als universitair docent bij de afdeling Oudheid en Antieke Cultuur. Haar onderzoek richt zich op de dynamiek en betekenis van grenzen en grenslandschappen in het Romeinse Rijk, met bijzondere aandacht voor de Nedergermaanse Limes. Zij leidt ook het vijfjarig onderzoeksproject Constructing the Limes (2021-2026), gefinancierd door NWO in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda.

 

Wouter Vos (Vos Archeo, Saxion)
info@vosarcheo.nl

 

 

Wouter Vos werkte de afgelopen 25 jaar veelvuldig langs de Nedergermaanse Limes waaronder ook in Valkenburg ZH,   zoals in Veldzicht (1995-1996) en op het legioenskamp (2019-2021). Daarnaast schreef hij twee publieksboeken over Romeinen in   Valkenburg (2005) en Romeinen op De Woerd (2012), en publiceerde hij over de vicus De Woerd in een eerder gehonoreerd NWO project in het kader van Odyssee (2011) en over Weerdkampen (2021). Met Saxion Hogeschool werkt hij op dit moment met studenten aan het grafveld van Marktveld, en verder schrijft hij nog mee aan het ADC-rapport over het legioenskamp.

 

Jasper de Bruin (Rijksmuseum van Oudheden)

 

 

 


Jasper de Bruin
is conservator van de collectie Nederland in de Romeinse tijd van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Jasper’s interesse richt zich in brede zin op de materiële cultuur en de archeologische theorie van de Romeinse tijd in Noordwest-Europa. De focus van zijn onderzoek ligt de komende jaren onder meer op de Romeinse Limes, met als speerpunten Romeins Valkenburg en het leesbaar maken van Romeinse schrijfplankjes uit Nederland.

 

Edwin Blom (ADC ArcheoProjecten)

 

 


Edwin Blom
is ruim 25 jaar in dienst bij ADC ArcheoProjecten, de laatste 10 jaar als projectmanager Romeinse tijd. Hij heeft in zijn carrière veel veldwerk verricht langs de Limes tussen Katwijk en Arnhem. Het meest in het oog springende onderzoek was dat naar Castellum Laurium en het vrachtschip De Woerden 7. De eerste ‘stappen’ in de archeologie vonden echter plaats op de Zanderij te Katwijk en het onderzoek naar de Romeinse weg te Valkenburg in 1996. Sindsdien is hij betrokken bij elk onderzoek van het ADC in de regio waaronder het langlopende onderzoek naar het Romeinse legioenskamp op voormalige militair vliegveld Valkenburg.

 

Lourens van der Feijst (ADC ArcheoProjecten) werkte de afgelopen 20 jaar langs de Nedergermaanse Limes en het directe achterland ervan in voornamelijk het Rivierengebied. Focus hierbij is geweest nederzettingsonderzoek in West-Nederland en grafveldonderzoek in het Midden- en Oostelijk Rivierengebied en metaalvondsten. Daarnaast schreef hij samen met Stijn Heeren een typologie voor in Nederland gevonden fibulae (2017). Lourens werkt op het moment voor het ADC aan twee grafvelden, de castra van Valkenburg en doet voor het RMO onderzoek naar Romeinse villa-opgravingen in Limburg als assistent conservator Romeinse tijd in Nederland.

 

Roderick Geerts (ADC ArcheoProjecten)

 

 

 


Roderick C.A. Geerts
is werkzaam bij ADC ArcheoProjecten als senior KNA archeoloog en senior KNA specialist materialen, met de focus op aardewerk uit de Romeinse tijd. Zijn interesse, en vervolgens specialisatie, in Romeins aardewerk is tijdens zijn studie tot stand gekomen. Naast het aardewerk van vele sites in Nederland en België onderzoekt hij ook aardewerk in de Romeinse havenstad Berenike (Egypte). Binnen zijn promotieonderzoek aan Universiteit Leiden ligt de focus op de veranderingen van aardewerkassemblages in de Lage Landen. Ook in zijn vrije tijd speelt aardewerk een grote rol, als pottenbakker reproduceert Roderick diverse typen Romeins aardewerk wat inzicht in de productietechniek van de Romeinse pottenbakkers oplevert. Binnen het Romeinen aan de Rijnmond zal hij zich bezig houden met het onderzoek naar het aardewerk dat in de forten en door de legionairs gebruikt is. Wat kan het aardewerk ons vertellen over het leven in de forten, de bevoorrading van de forten en de positie ervan binnen de regio zijn vragen waarop het aardewerk antwoord kan geven.

 

Bram Jansen (ADC ArcheoProjecten)

 

 

Bram Jansen werkte de afgelopen 25 jaar veelvuldig langs de Nedergermaanse Limes met name onderzoek naar de limesweg in Zuid-Holland en Utrecht en het kanaal van Corbulo. Vanaf 2011 als fysisch geograaf betrokken bij het onderzoek op het voormalige Vliegkamp Valkenburg en verschillende aangrenzende onderzoeken in het estuarium van de Oude Rijn.

 

Jeroen Loopik (ADC ArcheoProjecten)

 

 

Jeroen Loopik  werkt inmiddels ruim 15 jaar als archeoloog bij ADC ArcheoProjecten, waarvan 12 jaar als projectverantwoordelijke. Hij heeft de afgelopen jaren enkele grote onderzoeken uitgevoerd langs de Nedergermaanse Limes, waaronder projectleider van het legioenskamp (2019-2021) en Weerdkampen (2018) in Valkenburg ZH, de Zanderij in Katwijk ZH (2019) en het Kanaal van Corbulo in Leidschendam (2022). Hij schreef samen met Wouter Vos over het gecombineerd onderzoek Marktveld-Weerdkampen (2021) en werkt momenteel aan het rapport over het legioenskamp.

 

Olaf van Velzen (ADC ArcheoProjecten)

 

 


Olaf van Velzen
is afgestudeerd aan de Universiteit Leiden op GIS- en LIDAR onderzoek naar Romeinse wachttorens bij Nijmegen. Tegenwoordig werkt hij bij ADC ArcheoProjecten als junior archeoloog op projecten uit alle periodes door heel Nederland. Voor Romeinen aan de Rijnmond houdt hij zich onder andere bezig met het in GIS digitaliseren van de vlaktekeningen van de opgravingen.

 

Pelle Vissers (BA archeologie, Saxion Hogeschool)

 

 


Pelle Vissers
studeert archeologie aan Saxion Hogeschool in Deventer. Momenteel is hij bezig met zijn afstudeeronderzoek naar het Romeinse Kanaal van Corbulo en hoe deze mogelijk in verbinding stond met het legioenskamp dat in Valkenburg ZH is aangetroffen. Zijn interesse ligt naast de Romeinse tijd, voornamelijk bij Conflict Archeologie. Hij hoopt een mooie bijdrage te kunnen leveren aan Romeinen aan de Rijnmond!